Provera i detalji JMBG - Jedinstvenog matičnog broja građanaUnesite JMBG od 13 cifara.

Podaci koji se dobijaju:

  • Provera validnosti JMBG
  • Mesto rođenja
  • Datum rođenja
  • Pol

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) je identifikacioni broj koji je dodeljivan svim građanima SFRJ počev od 1976. godine prema mestu rođenja, a za građane rođene pre 1976. godine prema prebivalištu. Ovaj lični broj je još uvek u upotrebi u državama nastalim od bivših republika SFRJ. Opširnije.

Zakoni

Linkovi